இரண்டு வகையான நுரையீரல் கட்டிகள், தீங்கற்ற மற்றும் வீரியம் மிக்கவை

நுரையீரலில் திசுக்களின் அசாதாரண வளர்ச்சி இருக்கும்போது, ​​இது நுரையீரல் கட்டியாக இருக்கலாம். நுரையீரல் கட்டிகள் தீங்கற்ற அல்லது வீரியம் மிக்கதாக இருக்கலாம். இந்த நிலையை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவது முக்கியம், இதனால் சிகிச்சையின் வெற்றி விகிதம் அதிகமாக இருக்கும்.

இதுவரை, பலர் கட்டியின் வரையறையை தவறாக புரிந்து கொண்டுள்ளனர். கட்டிகள் தீங்கற்றவை என்று சிலர் நினைக்கிறார்கள். மற்றவர்கள் கட்டிகளும் புற்றுநோயும் ஒன்றுதான் என்று நம்புகிறார்கள். உண்மையில் கட்டியின் தன்மையைப் பொறுத்து தீங்கற்ற அல்லது வீரியம் மிக்க சொல். கட்டி மெதுவாக வளர்ந்து உடலின் மற்ற பகுதிகளுக்கு பரவாமல் இருந்தால் அது தீங்கற்ற கட்டி என்று கூறப்படுகிறது. வீரியம் மிக்க கட்டிகள் சுற்றியுள்ள திசுக்களை ஆக்கிரமித்து உடலின் மற்ற பகுதிகளுக்கும் பரவுவதற்கு முனைகின்றன. இந்த வீரியம் மிக்க கட்டி உண்மையில் புற்றுநோய் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

அனைத்து நுரையீரல் கட்டிகளும் புற்றுநோய் அல்ல

நுரையீரல் கட்டிகள் கண்டறியப்பட்டால் உடனடியாக தங்களுக்கு புற்றுநோய் இருப்பதாக பலர் உணரலாம். இது தவறு என்றாலும், பெரும்பாலான நுரையீரல் கட்டிகள் வீரியம் மிக்கவை என்பதால் இது புரிந்துகொள்ளத்தக்கது. அதாவது, பெரும்பாலான நுரையீரல் கட்டிகள் சுற்றியுள்ள ஆரோக்கியமான திசுக்களைத் தாக்கி கொல்லும். கூடுதலாக, இந்த வீரியம் மிக்க நுரையீரல் கட்டிகள் உடலின் மற்ற பாகங்கள் அல்லது உறுப்புகளுக்கு பரவலாம் அல்லது பரவலாம்.

உங்களுக்கு புற்றுநோய் இருந்தால் நுரையீரல்களே ஆபத்தான இடமாக மாறும். ஏனெனில் நுரையீரலில் இரத்த நாளங்கள் மற்றும் நிணநீர் சேனல்களின் நெட்வொர்க் உட்பட பல திசுக்கள் உள்ளன. இந்த இரண்டு நெட்வொர்க்குகளும் உடல் முழுவதும் புற்றுநோய் செல்கள் பரவுவதற்கான ஒரு ஊடகமாக இருக்கலாம்.

சில சந்தர்ப்பங்களில், நுரையீரல் கட்டிகள் உடலின் மற்ற பகுதிகளிலிருந்து புற்றுநோய் செல்கள் பரவுவதன் விளைவாகும். நுரையீரல் என்பது உடல் முழுவதிலும் உள்ள புற்றுநோய் உயிரணுக்களின் மெட்டாஸ்டாசிஸை இலக்காகக் கொண்ட ஒரு பொதுவான இடமாகும். நுரையீரல் கட்டியானது உடலின் மற்றொரு பகுதியில் உள்ள புற்றுநோய் செல்களில் இருந்து உருவானால், அந்த நிலை நுரையீரல் புற்றுநோய் என்று அழைக்கப்படுவதில்லை.

வீரியம் மிக்க நுரையீரல் கட்டிகளின் வகைகள்

புற்றுநோயான அல்லது புற்றுநோயான நுரையீரல் கட்டிகளின் வகைகள், புற்றுநோய் செல்கள் வளரத் தொடங்கும் வகை மற்றும் இருப்பிடத்தின் அடிப்படையில் இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

 • சிறிய-அல்லாத உயிரணு நுரையீரல் புற்றுநோய் (NSCLC)

  இந்த வகை நுரையீரல் புற்றுநோய் பொதுவாக நுரையீரலின் வெளிப்புறத்தில் உள்ள சுரப்பி செல்களில் உருவாகும் புற்றுநோயாகும். NSCLC நுரையீரல் புற்றுநோயின் மிகவும் பொதுவான வகை அடினோகார்சினோமா ஆகும். சிறிய அல்லாத உயிரணு நுரையீரல் புற்றுநோயானது, நுரையீரலின் ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா அல்லது எபிடெர்மாய்டு கார்சினோமா எனப்படும் ஸ்குவாமஸ் செல்கள் எனப்படும் மெல்லிய, தட்டையான செல்களிலிருந்தும் எழலாம். சிறிய அல்லாத உயிரணு நுரையீரல் புற்றுநோயின் அரிதான வகை பெரிய செல் புற்றுநோய் ஆகும். இந்த வகையை உள்ளடக்கிய புற்றுநோய்களில் சர்கோமாக்கள் மற்றும் சாக்ரோமாடாய்டுகள் அடங்கும்.

 • சிறிய செல் நுரையீரல் புற்றுநோய் (SCLC)

  நுரையீரலின் மையத்தில் உள்ள மூச்சுக்குழாயில் உள்ள செல்கள் சிறிய செல் நுரையீரல் புற்றுநோயின் பொதுவான ஆதாரமாகும். இந்த குழுவில் நுரையீரல் புற்றுநோயின் முக்கிய வகைகள் சிறிய செல் கார்சினோமா மற்றும் ஒருங்கிணைந்த சிறிய செல் புற்றுநோய் ஆகும். கடைசி வகை கலவை என்று அழைக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் இது பொதுவாக செதிள் செல்கள் அல்லது சுரப்பி செல்களை உள்ளடக்கியது. சிறு செல் நுரையீரல் புற்றுநோய் (SCLC) கிட்டத்தட்ட முழுவதுமாக புகைபிடிப்பதால் ஏற்படுகிறது மற்றும் பொதுவாக சிறிய அல்லாத உயிரணு நுரையீரல் புற்றுநோயை (NSCLC) விட வேகமாக பரவுகிறது.

சில வகையான தீங்கற்ற நுரையீரல் கட்டிகள்

நுரையீரல் கட்டிகள் எப்போதும் வீரியம் மிக்கவை அல்ல, ஏனென்றால் தீங்கற்றவைகளும் வளரக்கூடும். உடலின் மற்ற பகுதிகளுக்கு பரவாமல் இருப்பதைத் தவிர, தீங்கற்ற நுரையீரல் கட்டிகளும் பொதுவாக பாதிக்கப்பட்டவரின் உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தாது. கீழே உள்ள சில நுரையீரல் கட்டிகள் தீங்கற்ற கட்டிகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன, அதாவது:

 • ஹமர்டோமா

  ஒரு ஹமர்டோமா என்பது குருத்தெலும்பு போல தோற்றமளிக்கும் செல்களின் அதிகப்படியான வளர்ச்சியாகும். இது மிகவும் பொதுவான வகை தீங்கற்ற நுரையீரல் கட்டி ஆகும். மெதுவாக அளவு அதிகரிக்கும் என்றாலும், இந்த நிலை பொதுவாக அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தாது.

 • பாப்பிலோமா

  பாப்பிலோமாக்கள் திசு மேற்பரப்பில் இருந்து வளரும் தீங்கற்ற நுரையீரல் கட்டிகள். தீங்கற்ற செதிள் உயிரணு கட்டிகள் நுரையீரல் பாப்பிலோமாவின் மிகவும் பொதுவான வகையாகும். பாப்பிலோமாக்கள் மூச்சுக்குழாயில் வளரும். இந்த தீங்கற்ற நுரையீரல் கட்டியின் வளர்ச்சி சுவாசப்பாதையை அடைத்தால் அறிகுறிகள் தோன்றும்.

 • அடினோமாஸ்

  அடினோமாக்கள் சளி, ஹார்மோன்கள் அல்லது மசகு திரவங்களை வெளியிடும் சுரப்பியில் உள்ள உயிரணுக்களிலிருந்து எழும் தீங்கற்ற கட்டிகள். அவை நுரையீரலில் வளர்ந்தால், அவை பொதுவாக அல்வியோலர் அடினோமாஸ் மற்றும் ப்ளோமார்பிக் அடினோமாக்கள் போன்ற செல் வகைக்கு ஏற்ப பெயரிடப்படுகின்றன. இந்த வகை தீங்கற்ற நுரையீரல் கட்டி மிகவும் அரிதானது.

நுரையீரலில் உள்ள பல்வேறு திசுக்களில் இருந்து சில தீங்கற்ற நுரையீரல் கட்டிகள் காணப்படுகின்றன. இந்த தீங்கற்ற நுரையீரல் கட்டிகளுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள் நுரையீரலில் உள்ள இணைப்பு திசுக்களில் இருந்து உருவாகும் ஃபைப்ரோமாக்கள் மற்றும் கொழுப்பு திசுக்களில் இருந்து உருவாகும் லிபோமாக்கள். மென்மையான தசை செல்களிலிருந்து தீங்கற்ற கட்டி உருவாகினால், அது லியோமியோமா என்று அழைக்கப்படுகிறது.

தீங்கற்ற நுரையீரல் கட்டிகளின் அறிகுறிகள் சில நேரங்களில் குறிப்பிட்டவை அல்ல, மேலும் அவை சுவாச மண்டலத்தைத் தாக்கும் பிற நோய்களைப் போலவே இருக்கும். மூச்சுத் திணறல், மூச்சுத் திணறல், இருமல், இரத்தம் வருதல், ஆழ்ந்த மூச்சை எடுக்கும்போது நெஞ்சு வலி போன்ற அறிகுறிகளும் அறிகுறிகளும் அடங்கும். சில வகையான நுரையீரல் கட்டிகள் சுவாசக்குழாய்க்கு வெளியே அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தும் ஹார்மோன் போன்ற பொருட்களை சுரக்கும். இந்த நோயின் அறிகுறிகள் குஷிங் நோயை ஒத்திருக்கும். எனவே, நுரையீரல் கட்டியை சுட்டிக்காட்டும் அறிகுறிகள் இருந்தால், மருத்துவரிடம் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யுங்கள்.

நுரையீரல் கட்டிகள், தீங்கற்ற மற்றும் வீரியம் மிக்கவை, இரண்டும் கவனிக்கப்பட வேண்டும். நுரையீரல் செயல்பாடு சுவாசத்திற்கு இன்றியமையாதது. எனவே, நுரையீரல் பல்வேறு வகையான கோளாறுகளிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது, அதாவது புகைபிடிப்பதை நிறுத்துதல் மற்றும் மாசுபடுவதைத் தவிர்ப்பது. ஆரோக்கியமான உணவு மற்றும் வழக்கமான உடற்பயிற்சியுடன் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை வாழ்வது நுரையீரல் புற்றுநோயை உருவாக்கும் அபாயத்தையும் குறைக்கும்.